Meddelelser

Med baggrund i den seneste tids skriverier i pressen vedr. pesticidrester i drikkevand fra Chloridazon, har Solrød Vandværk fået analyseret vandkvaliteten i de boringer der ligger i eksponerede områder.

Prøverne viser at der IKKE forefindes Chloridazon-rester i drikkevandet fra de pågældende boringer. Analyserapporterne kan rekvireres på post@solrodvand.dk

Driftsforstyrrelser

Der er ingen driftsforstyrrelser.

 

 

 

Nyheder

VIGTIG INFO

Der må kun vandes mellem kl. 20.00-22.00
Lige datoer - lige numre
Ulige datoer - ulige numre
Håndholdt slange - spredere er ikke tilladt

DEL GERNE!!!!

 

200 Backyard 2743385 1920

 

200 Solroed Vandvaerk Stop Vanding


Velkommen til Solrød Vandværk

Telefon 5614 0193

Kontorets åbningstider er som følger:
Mandag til torsdag kl. 08:00-16:00 og fredag 08:00-12:30.

VAGTtelefon udenfor kontortid: 53 114 114

 

Vaskevideo

En lille film med gode vaskeråd. www.dressme.dk/vask

Print kontrolkort